Bollstabruk Intresseförening

 

 

Bollstabruk intresseförening är en ideell förening vars medlemmar verkar för att Bollstabruk blir en mer attraktiv ort för boende, arbete och rekreation.

  

 

Lars Sjödin, ordf.

Mobil 072-5281710
lars@bollstabruk.se