Bollstabruks vägförening

 

Bollstabruks Vägförening är en samfällighetsförening som ansvarar för underhåll och reparationer av ortens enskilda vägar. 396 fastigheter i Bollstabruk är anslutna till föreningen.

Föreningen är medlem i Riksförbundet Enskilda Vägar.

 

Ordförande

Åke Johansson

070-3410602