Föreningen Stenskolan

Föreningen som räddat och vårdar kulturarvet Stenskolan.

Föreningen Stenskolan är en ideell förening som bildades 1996 för att rädda skolan från rivning.
Under åren har ett antal entusiaster renoverat skolan från källare till tak. Föreningen Stenskolan äger fastigheten som drivs utan kommunala bidrag.

Ordförande Ulf Åkerlund  070-573 38 73 0612-21169 ulf.hemvarnet@kramnet.se