Bollstaskolans Föräldraförening

Föreningen har till uppgift att främja samarbetet mellan hemmen och skolan i deras gemensamma strävan att ge barnen en trygg uppväxtmiljö och främja elevens allsidiga utveckling.

Kontaktperson:

Anna Zakrisson
070-367 79 27