Ytterlännäs hembygdsförening

Ångermanlands äldsta hembygdsförening

Sten Berglund bildade 1917 Forseds Hembygdsförening och år 1925 Ytterlännäs Hembygdsförening. Fram till sin död 1973, när forsedsföreningen gått samman med Ytterlännäs, var han ordförande i båda föreningarna under nära 50 år.
Vid sidan av sin lärargärning var han även Ytterlännäs Kommuns och Västernorrlands landstings ordförande i 48 resp. 36 år.

 


(Vår gamla sida)