Ytterlännäs hembygdsförening

Ångermanlands äldsta hembygdsförening

Sten Berglund bildade 1917 Forseds Hembygdsförening och år 1925 Ytterlännäs Hembygdsförening. Fram till sin död 1973, när forsedsföreningen gått samman med Ytterlännäs, var han ordförande i båda föreningarna under nära 50 år.
Vid sidan av sin lärargärning var han även Ytterlännäs Kommuns och Västernorrlands landstings ordförande i 48 resp. 36 år.

Styrelsemedlemmar ordinarie och suppleanter 2016

V.ordförande Ann-Christin Näsholm

Kassör Anna-Britta De Wall

Sekreterare Paul Gradin

Gladys Sollén

Gösta Jonsson

Laila Lundkvist

Rolf Ekholm

Mats Olsson

Grels Sjödin

OBS!Har du något intressant att berätta - hör av dig till vår kontaktperson eller skicka ett mail till paul.gradin@gmail.org.

Kontaktperson Hembygdsgården: Anna Britt de Wall 073 842 88 73
Kontaktperson Lotsstugan: Gösta Johnsson 070 382 27 04

(Vår gamla sida)