22
Nov

Bollstabruk ett riksintresse.

Länsmuseet har tagit fram en skrift med bilder över Bollstabruk/Ytterlännäs där man visar på områden och byggnader som i kulturarvet är av riksintresse.
Skriften finns att köpa på Folkets hus för 40 kr.