17
Feb

Årstämma Bollstabruk intresseförening

Bollstabruk intresseförening höll sin ordinarie årsstämma under onsdag kväll 17/2 på Bollsta folkets hus.
Sedvanliga ärenden behandlades och ordförande för mötet var Jan Larsson.
Under fikat så kunde mötesdeltagarna komma med förslag och synpunkter på olika aktiviteter och projekt. Fyra olika idéskisser presenterades om vad man kan göra med de grönområden som  kommer att iordningsställas efter västra sidan av riksväg 90.
Den nya hemsidan för Bollstabruk.se presenterades.