01
Nov

Ytterlännässkolan inte längre nedläggningshotad

Den 21 april 2011 föreslog dåvarande skolchefen i Kramfors kommun att 7 skolor skulle läggas ned, däribland Ytterlännässkolan. På grund av den folkstorm som följde har ännu inte någon skola lagts ned. 

I går, 1½ år senare, beslutade skolnämnden att föreslå kommunfullmäktige att 3 av dessa skolor läggs ned. Samtidigt föreslog man att flytta sexorna från Ytterlännäs-skolan till Bollstaskolan och Nylandskolan. Detta innebär att Ytterlännässkolan blir kvar som 7-9-skola. Intresse-föreningen och båda föräldraföreningarna i Bollstabruk fortsätter dock kampen att bevara Ytterlännässkolan som 6-9-skola.

Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige den 10 december.


Ytterlännässkolan

Foto: Roger A Åkerblom