02
May

SCA målar den anrika herrgården och annexet samt anlägger en ny promenadväg.

 

SCA har påbörjat en upprustning med målning av fasad och fönster i den anrika herrgårdsbyggnaden samt intilliggande annex. Mässen kommer att få sin ansiktslyftning nästa år. Man har påbörjat arbetet nu och som beräknas vara färdigt under sommaren. I Herrgården tas även fönster ut, som renoveras och målas. Dessutom pågår också en anläggning av en promenadväg genom skogen ovanför Herrgården. Industriområdet kommer att stängslas in vilket gör att alla som brukar ”gå runt industrin”, får nu en annan väg att gå. Det röjs för vägen genom skogen direkt till höger efter bron vid Masugnen upp mot den s.k. vita villan. Vägen kommer att få belysning och bänkar ska även ställas ut efter den nya sträckan. En allé ska planteras ovanför herrgården. Den nya promenadvägen beräknas vara klar under sensommaren- hösten. Det kommer att bli en fin väg att gå för den som fortsättningsvis vill ta en tur ”runt industrin”.  

 

    Fönster tas bort från huset för renovering och målning.

 

   Byggnaden tältas in under målningsarbetet.

 

    Annexet målas i år och mässen tas nästa år.

 

    En skiss över den nya vägen med början efter bron vid masugnen. ( Skiss från WSP)  

    

    Text och foto: Lars Sjödin