28
Jul

Nytt tak till Johannisbergs herrgård.

 Vintern 2017 - 2018 skadades taket på Johannisberg av den stora snömängden som kom. En del av taket på vindskupan ovanför entrèn rasade ner. Krambo har tagit ett beslut om att byta hela taket på den anrika byggnaden. En byggställnng är nu uppsatt runt huset för att takbytet ska kunna komma igång. Johannisberg är en gammal anrik byggnad som måste underhållas och bevaras.

 

* Kapten Johan Nyberg byggde under 1800 talet herrgården Johannisberg. Nyberg var en framgångsrik affärsman som började sin bana som sjökapten. År 1836 köpte Nyberg skeppsvarvet i Bollsta, som sedan 1700-talet tillverkat båtar för brukets behov. Han var Ådalens starke man. Nyberg bedrev internationell handel med trävaror som fraktades med båtar från det egna varvet. Han investerade i flera sågar och bedrev dessutom jordbruk. Förmögenheten växte och efter några år uppförde han sin herrgård.  År 1928 köpte Ytterlännäs kommun herrgården. De inrättade kommunkontoret på nedre plan. Övre plan bevarades intakt. Den har även kompletterats med möbler och målningar som ursprungligen hörde hemma på herrgården. Övervåningen fungerade som sammanträdesrum.

* källa: Bollstabruk och Yttterlännäs ett riksintresse.

 

     Byggställningen är nu uppsatt runt hela herrgården.

     Text och foto: Lars Sjödin