13
Jun

Ombyggnad av genomfarten på gång

Den 14 juli sätts spaden i marken för den länge efterlängtade ombyggnaden av väg 90 genom tätorten Bollstabruk. - Det har varit en lång utdragen process för att komma dit vi är idag, säger Roger A Åkerblom, ordförande i Bollstabruk intresseförening. Sommaren 2010 presenterade vi ett förslag som gick ut på att anlägga en cirkulationsplats i korsningen med Tunsjövägen och en gång- och cykelväg från bron över Bollstaån fram till korsningen med Håkarsvägen. Väster om gc-vägen skulle ett  attraktivt parkområde anläggas.

Intresseföreningens förslag har stötts och blötts hos både Kramfors kommun och Trafikverket men det är först i år som man fått loss pengar som dock bara räcker till ett avsevärt bantat projekt. Svevia har nu fått uppdraget att minska vägbredden till 7 meter för att få ned fordonens hastighet till max 40 km/tim. Dessutom ska hastighetskameror sättas upp vid södra och norra infarterna till samhället. På västra sidan av vägbanan byggs en 2,5 m bred refug på vilken träd kommer att planteras och nya lyktstolpar installeras. Väster om refugen byggs en 3 m bred gång- och cykelväg. 

Ombyggnaden av korsningen med Tunsjövägen kommer dock inte att genomföras förrän tidigast nästa sommar.

 - Vi är glada att Trafikverket och kommunen äntligen kommer att göra någonting åt väg 90 genom Bollstabruk, avslutar Åkerblom.