27
Jun

Reparation av stora Coop-ICA-parkeringen

Reparation av den stora Coop-ICA-parkeringen i Bollstabruk påbörjades idag. Endast svårt skadade delar av parkerings-ytan kommer att åtgärdas och beläggas med ny asfalt. Två parkeringsrutor för handikappfordon skall målas närmast gång- och cykelvägen som leder in till torget och livsmedelsbutikerna. Resten av parkeringen kommer att utmärkas med parkeringsrutor av standardstorlek. 

Då gång- och cykelvägarna som leder in till torget inte är avsedda för fordonstrafik ska lämpliga skyltar och trafik-hinder sättas upp. Gc-vägarna blir därmed säkrare för gångare, cyklister och personer med rullator eller rullstol. Miljön till och från butikerna blir också mer attraktiv.

Jens Melinder, Skanska, packar ihop vägmaterialet medan Rune Sahlander avlägsnar asfalt från en skadad yta.