14
Jul

Ny gång- och cykelväg öppnad

En nybyggd gång- och cykelväg har idag öppnats mellan Håkarsvägen och Parkvägen. Bollstabruk Intresseförening har i ett skriftligt yrkande daterat 14 november 2006 till Vägverket framfört önskemål om denna gc-väg. Efter många turer i detta ärende beslutade Vägverket i juli 2009 att bygga gc-vägen. Den knyter nu ihop trottoaren genom samhället med den nybyggda gc-vägen från Parkvägen fram till väg 333 och vidare ett stycke längs väg 333.

Intresseföreningen vill att Trafikverket fortsätter gc-vägen fram till Ytterlännäs kyrka och därmed utnyttjar järnvägs-bron över Svedjebäcken. Denna del av projeket måste dock anstå tills trafiken kommit igång på den nya dragningen av Ådalsbanan längs Edsfjärden.

Nybyggd gång- och cykelväg längs väg 90 mellan Parkvägen och Håkarsvägen.

Toivo Nylander från Bollstabruk Intresseförening inspekterar den nya gång- och cykelvägen längs väg 333 i Svedje.

Foto: Roger A. Åkerblom