20
Nov

Renovering av Bollstahallen


Nu är ombyggnaden av entré delen i Bollsta hallen klar både in och utvändigt. Resultatet blev mycket bra.
Stort tack till fritidsförvaltningen, personalen i hallen och de firmor som utfört ombyggnaden. Dessutom så har nu också alla gropar tagits bort och nytt grus lagts på parkeringen.

Inom kort ska belysning sättas upp både i infarten och framsidan av hallen. Gå och bada eller träna och kolla in en ny fräsch entré. Vi behöver hallen.