19
Nov

Musik på Cafe Genomfarten

Musik i särklass fick ett fullsatt Café Genomfarten lyssna till vid lunchtid. Det var lågstadieelever från Kramfors särskola som med stor glädje sjöng fina låtar under ledning av Markus Mohlin och Ubbe Byström.

I dessa tider är det skönt att få uppleva den glädje barnen gav oss som lyssnade.
På bilden syns några av körmedlemmarna Tim, Lukas och Caroline.