08
Aug

Rödlysannde plantering hälsar välkommen till Bollstabruk.

Bollstabruk intresseförenings planteringsgrupp planterade växter och blommor på två ställen under försommaren. Dels runt den gamla sågramen nere vid Kejsarstan där det planterades perenna växter som ska lysa upp den platsen återkommande varje år. I slänten intill Bollstahallen gjordes en större planteringsyta där röda Is begonior planterades och bildade ordet välkommen. Dessa plantor har nu växt till sig och lyser vackert röda och välkomnande i infarten till Bollstabruk. Några björkar har tagits bort som gjort att platsen blivit väl synlig för passerande som kommer söderifrån. Medlemmarna i gruppen har skött bevattningen under sommaren. Vi riktar ett stort tack till dessa för initiativet med planteringen och skötseln av densamma. Vad vi hört av gruppen kan det nog eventuellt skapas ytterligare planteringar till nästa sommar. Spännande att se vad det kan bli. 

 

   Alla hälsas välkommen till Bollstabruk.

 

   Text och foto: Lars Sjödin.