15
Aug

Timmerstocken tillbaka i sågramen.

Sågramen som flyttades från torget till grönytan vid Kejsarstan har under ett antal år saknat den stock som visade hur sågmomentet gick till när det begav sig. Nu har en ny stock satts på plats mellan valsarna och sågbladen i ramen. Ett stort tack till Svante Näsman som förarbetat stocken samt till medhjälparna Kjell Pettersson, Rolf Sjöström och Raimo Laukka som på ett smidigt sätt fick stocken på plats.

 

   Stocken på plats igen och ska förhoppningsvis finnas kvar i många år framåt.

 

 

   Svante förbereder lyftet som Rolf Sjöström ska utföra.

 

   Svante och Raimo styr stocken i rätt riktning.

 

   Kjell Pettersson ser till att stocken kommer in mellan sågbladen och valsarna.

 

   Svante Näsman verkar nöjd med resultatet.

   

  Text och foto: Lars Sjödin.