17
Aug

Efter tio månader startar fiberdragningen.

Den 17 oktober förra hösten togs en första kontakt med Mediateknik för att få fiber till Bollstabruk. Idag den 17 augusti, 10 månader senare, tog grävmaskinen med föraren Pontus Nordenmark det första ”skoptaget” för den kommande grävningen ut till bostadsområdena. Ett stort och berömvärt arbete har gjorts av fiberambassadörerna samt fibergruppen, ledd av Lars-Erik Hallin från Bollstabruk intresseförening. Ambassadörerna har informerat grannar och bekanta om möjligheten att ansluta sig till fiber. Intresseanmälningar har följts upp med tecknande av avtal under våren och nu är det klart för att påbörja arbetet med att få ut fibern till alla som tecknat avtal. Möjligheten att hoppa på tåget finns fortfarande kvar för den som vill anmäla sig nu. Fibergruppen har haft ett bra samarbete med personalen på Mediateknik under resans gång. Det första som nu görs är att sätta upp en teknik bod, som blir hjärtat i hela fibernätet. Den blir placerad vid Bollsta Folkets Hus och är tillverkad av ett lokalt företag, Nord Farbo i Nyland. Grävningen kommer även att kunna samordnas med de markarbeten som nu kommer att starta nedanför Folkets Hus och bussplanen. När grävningen kommer igång i full skala kör man så länge väder vind tillåter. Grävarna med manskap och ”fibern” är varmt välkommen till Bollstabruk.

 

   Anders Rodin VD Mediatknik, Thomas Strömqvist Skanska, Lars-Erik Hallin fibergruppen i Bi samt grävmaskinisten Pontus Nordenmark.

 

 

    Pontus Nordenmark i grävaren, som tog det första "skoptaget" till fiberdragningen i Bollstabruk.

 

   Anders Rodin och Lars-Erik Hallin framför teknik boden som sätts upp vid Bollsta Folkets Hus.

 

   Text och foto: Lars Sjödin