08
Aug

Skrivelse till Kramfors kommunstyrelseordförande Jan Sahlen.

Som det flesta vet togs ett beslut i Kramfors kommuns fullmäktige den 24 juni 2019 att stänga Ytterlännässkolan från och med höstterminen 2020. Trots allmänhetens protester och ett stort arbete av Bollstabruk intresseförening, Nylands Engagerade samt många fler, togs ändå det negativa beslutet.

Bollstabruk intresseförening kommer fortsättningsvis att arbeta för att Bollstabruk och dess omgivningar ska var en plats där man ska kunna trivas och att människor väljer att flytta hit. Vi anser dock att det är av största vikt att vi har en kommunledning som har samma vilja.

Bollstabruk intresseförening har därför gjort en skrivelse till kommunstyrelsens ordförande Jan Sahlén med krav som vi anser måste uppfyllas. Inte minst vad som ska hända med skolbyggnaden vid en nedläggning.

Här nedan finns skrivelsen som är inskickad.

Kramfors kommun
Jan Sahlén kommunstyrelsens ordförande


En fortsatt ljus framtid för Bollstabruk

Nu är beslutet att lägga ned Ytterlännässkolan fattat. Det är svårt för oss att acceptera
beslutet, då vi anser att fler än ett alternativ borde ha prövats politiskt. Men blir verkligheten en
nedläggning, så gäller det att göra det bästa för Bollstabruks framtid. Bollstabruk
intresseförening har några åtgärder som kommunen måste göra för att säkra en positiv
utveckling för Bollstaburk.

Bollstahallen
Kommunen måste garantera att Bollstahallen med simhall får bestå långsiktigt.

Ytterlännässkolan
Det är viktigt för Bollstabruks utveckling att Ytterlännässkolan inte blir ett nytt Björknäs.
Antingen måste nya hyresgäster hittas med det snaraste eller så måste byggnaderna rivas.
Kommunen (Krambo) får inte sälja fastigheten, utan ta ansvar för den så länge den finns
kvar.

Förskolan

En förutsättning för att Bollstabruk skall vara en attraktiv ort att bo i är att kvarvarande
skolor har bra lokaler och bra verksamhet. Förskolans lokaler har gjort sitt. Kommunen
behöver bygga en ny förskola som lever upp till de krav som personal och föräldrar och inte
minst barnen har rätt att ställa.

Station
Bollstabruk intresseförening har aktivt arbetat för att det anläggs en station i Bollstabruk. Vi
har även tagit fram ett ekonomiskt rimligt förslag till utformning av en stationsanläggning. Vi
är medveten om att det inte är något som kommunen själv kan åstadkomma. Det vi begär är
att kommunen aktivt stöder förslaget om en station i Bollstabruk. Med möjlighet att pendla
till närliggande större orter blir det mer attraktivt att bo i Bollstabruk.

Det vore trevligt att få en första respons på våra föreslagna åtgärder vid parkinvigningen den
24 augusti.


Styrelsen För Bollstabruk intresseförening 2019-07-29


Lars Sjödin ordförande

 

    Foto: Erik Åmell Höga Kusten Mediakollektiv.

    Bilden över Bollstabruks centrum pryder första sidan på den gratistidning som finns att få bl.a. hos COOP Bollstabruk.