26
Aug

Dubbla invigningar i Bollstabruk

Lördag den 24 augusti blev dagen med stort ”I” för Bollstabruk. Med ett strålande sensommarväder invigdes den nya parken nedanför Bollsta Folkets Hus och ombyggnaden av riksväg 90 genom centrum. Det nyuppsatta konstverket, som skapats av konstnären Mats de Vahl, invigdes samtidigt. Kommunalrådet Jan Sahlén fick äran att tala till de båda invigningarna. Lars Sjödin inledde Invigningsdagen med en kort tillbaka blick på hur både park och väg kommit till stånd. Det har varit Bollstabruk intresseförening som varit en pådrivande kraft till projektet. Ett bra samarbete med kommun och Trafikverk har möjliggjort att vi nu kan se en fin och trevlig bild av Bollstabruks centrum. Bollstabruk intresseförening gav förra året konstnären Mats de Vahl i uppdrag att skapa ett konstverk, att sättas upp på en av de tomter där det tidigare stått ett hus. Resultatet blev ett tre meter högt verk i metall som ska symbolisera Bollstabruks industrihistoria, från masugnstiden till sågverksepoken. Konstverket hann lagom bli klart för att kunna invigas samtidigt med parken. Konstnären kallar verket för ”Soluppgång” och fick mycket beröm av den stora publiken på uppemot 250 personer. Nylands Järn som troligtvis har skrivit flest antal låtar om Bollstabruk stod för underhållningen, dagen till ära förstärkt med f.d. Bollstasonen Örjan Abrahamsson på saxofon. Örjan fick även blåsa de båda invigningsfanfarerna. Fredrik Högberg, frontfiguren i Nylands Järn, tyckte att det var hedrande att få spela här i Bollstabruk, som han betraktar lite som hemmaplan. Markus Mohlin förstärkte även bandet och var även dagens konferenser. Invigningen avslutades med fika till alla och ett stort godis regn för de yngsta. Bollstabruk intresseförening arrangerade invigningen med god stöttning av kommun och trafikverk. Jon Hansson planerare på Trafikverket fanns på plats vid invigningen. Av de reaktioner och synpunkter publiken lämnade så verkade alla tycka att det var en lyckad dag. I och med invigningen kan vi nu sätta punkt för ett projekt som pågått i närmare tio år. Här nedan ett antal bilder från byggtiden och det slutliga resultatet. Även installationen av Mats de Vahls konstverk som är uppsatt där huset stod, som en gång i tiden inrymde bl.a. Sohlens kläder och försäkringskassan, för att nämna några.

 

   Lars Sjödin ordf. i Bollstabruk intresseförening t.v. och Jon Hansson från Trafikverket t.h. flankerar Jan Sahlén kommunstyrelsens ordf. som klipper bandet vid invigningen 24 augusti 2019. 

 

Här några bilder från byggtiden.

 

    Efterarbeten när Schlikers färghandel rivits i januari 2015

    Markarbeten i parken september 2017.

 

   Parken börjar ta form september- oktober 2017

    Ombyggnaden av korsningen RV 90 - Tunsjövägen oktober 2017.

 

    Den bevarade mosaiken från Schlikers färghandel lyfts på plats juli 2018.

    Parken inför Valborgsfirandet 2019.

    Lekutrustningen i den färdiga parken juli 2019.

    Parkområdet kvällen innan invigningen 24 augusti 2019.

    Mats de Vahl ser till att konstverket han skapat kommer på rätt plats den 22 augusti 2019.

 

   Mats de Vahl vid invigningen konstverket "Soluppgång" den 24 augusti 2019

 

   Text och bild: Lars Sjödin