21
Oct

Nytt tak på Johannisberg.

Som vi kunde meddela den 28 juli var arbetet med byte av taket på Johannisberg igångsatt. Under hösten har renovering av undertak och skorstenarna gjorts och nu är man inne i slutfasen med läggning av tegelpannorna. Den norra sidan är färdiglagd och nu slutför man den den södra sidan. Det nya tegelröda taket bör nu hålla för lång tid framöver.

* Kapten Johan Nyberg byggde under 1800 talet herrgården Johannisberg. Nyberg var en framgångsrik affärsman som började sin bana som sjökapten. År 1836 köpte Nyberg skeppsvarvet i Bollsta, som sedan 1700-talet tillverkat båtar för brukets behov. Han var Ådalens starke man. Nyberg bedrev internationell handel med trävaror som fraktades med båtar från det egna varvet. Han investerade i flera sågar och bedrev dessutom jordbruk. Förmögenheten växte och efter några år uppförde han sin herrgård.  År 1928 köpte Ytterlännäs kommun herrgården. De inrättade kommunkontoret på nedre plan. Övre plan bevarades intakt. Den har även kompletterats med möbler och målningar som ursprungligen hörde hemma på herrgården. Övervåningen fungerade som sammanträdesrum.

* källa: Bollstabruk och Yttterlännäs ett riksintresse.

 

    Det nya taket lyser upp anrika Johannisberg.

 

   Text och foto: Lars Sjödin