03
Nov

Sågramen och konstverket ”Soluppgång” har fått belysning i Bollstabruk.

 

Den gamla sågramen, som tidigare fanns på torget i Bollstabruk, men sedan snart tio år tillbaka står intill de gamla arbetarbostäderna vid Kejsarstan är nu belyst. Den hade stått på torget i många år men flyttades ner till Kejsarstan, när den fick ge plats åt konstverket ”Ljuspunkten”, som flyttades från Ytterlännäsgården till torget. Bollstabruk intresseförening har för några år sedan planterat växter runt sågramen och beslutade att även montera upp en belysning så att den ska synas under den mörka tiden av dygnet. SCA Bollsta sågverk har bidragit till att belysningen kommit på plats.

Det nyligen invigda konstverket ”Soluppgång”, som Mats de Vahl skapat på beställning av intresseföreningen, har också den fått en belysning. Konstverket finns på en tomt vid avfarten till Tunsjövägen inne i centrum av Bollstabruk.  Belysningen gör nu att de fina motiven, som är utskurna i stålplåten, framträder väldigt fint i mörkret. Motiven ska symbolisera Bollstabruks industrihistoria från masugnstiden och sedermera sågverksepoken, med älven som viktig del i detta.  För två år sedan satte intresseföreningen upp ett av de gamla mosaikmotiven från Schlikers färghandel i den nyanlagda parken nedanför Bollsta Folkets Hus. Mosaiken är också belyst och syns väl från vägen. Med ”Ljuspunkten” på torget finns det nu fyra sevärda skapelser som kan beskådas även när mörkret infunnit sig i centrala Bollstabruk. Med den nya vackert belysta gångvägen, som SCA byggt under sommaren nere vid masugnen och herrgården, kan man nu göra en fin kvällspromenad och då kunna beskåda samtliga belysta skapelser.  

 

    Sågramen med den belysta sidan mot Riksväg 90 i infarten till Bollstabruk.

 

 

     Mats de Vahls konstverk "Soluppgång" blir ännu vackrare med belysningen.

 

     Mosaikmotiv från Schlikers färghandel.

 

     Ljuspunkten på torget. Skapad 1976 av Konstnär Åke Lagerborg.

 

     Den gamla jordkällaren byggd av slaggsten från Masugnen är nu fint upplyst vid sidan om den nya gångvägen.

 

     En fin kvällspromenad på den nya gångvägen nere vid sågverksområdet.

 

     Text och foto: Lars Sjödin