Bollstabruk Intresseförening

Verkar för utveckling genom lokalt engagemang!

Bollstabruk intresseförening (Bi) består av en grupp människor som vill bidra till och verka för att Bollstabruk med omnejd utvecklas till en attraktiv plats för boende, arbete och rekreation.
Bollstabruk intresseförening vill också bidra till och verka för att Bollstabruk utvecklas till en ort som är attraktiv för olika typer av företag.
Föreningen är ej bunden till något politiskt parti eller någon religiös församling.

Var med och påverka din orts framtid. Gör din röst hörd.
Engagerade invånare är en av grundförutsättningarna för ett utvecklat samhälle.

Bli medlem i Bollstabruk intresseförening. Medlemsavgift 100 kr för en person 200 kr för två eller flera i familjen. Bankgirokonto 5392-8628, kom ihåg att ange namn på inbetalningen och gärna mailadress.

För frågor och ytterligare information ring eller skriv till vår kontaktperson.

Lars Sjödin

ordförande

Mobil 072-5281710
lars@bollstabruk.se