Kommunal skola

I Bollstabruk finns trivsamma kommunala skolor allt från förskolan till lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet.

Bollsta förskola


Bollstaskolan, årskurs 1-5 (Mer info).