Lokala hyresvärdar

Kolbjer Fastigheter har hyresfastigheter i Bollstabruk och Väja.

Bollstabruk Ådalsvägen 3 och Fridhemsvägen 4.

Väja Stugvägen 1

Kontakt:

Tomas Kolbjer

070-4199580

tomas@dalajuristen.se

 

 

 

 


WABO Hyreslägenheter

Denna mycket centralt belägna fastighet byggdes 1930 av Per Källman (härstammande från Forsed) för att i huvudsak hyras ut till läkar- och tandläkarmottagning. Mottagningarna fanns i bottenvåningen. Fastigheten kallas ännu i dag för ”doktorshuset” av den äldre generationen.
Den tandläkare som var verksam i huset var e.u. Ridderheim. Tandläkarmottagningen flyttades ca. 1936.
En period, troligen strax före och efter 1960, fanns det en damfrisering i bottenvåningen.
Mellanvåningen var bl.a. läkarbostad. Den läkare som mest förknippas med huset var doktor Eugene Nordgren som verkade där till ca. 1956 då läkarmottagningen flyttades till ”andra huset bakom konsum”.
Översta våningen var vanliga bostäder, där även Per Källman bodde en längre period.
Fastigheten har efter 1956 byggts om och renoverats vid flera tillfällen och har nu 8 st. lägenheter i varierande storlek och utförande, 1,5rok, 2rok och 3rok – BOA ca. 51 – 110 m2 och upplåtelseformen är hyresrätt.
Erik Johansson
070-618 09 88

Krambo är Kramfors kommunägda bostadsföretag.

KRAMBO Bostads AB är det kommunala bostadsföretaget i Kramfors kommun och har Kommunhus AB som enda ägare. Kommunhus AB ägs i sin tur av Kramfors kommun. KRAMBOs fastigheter finner man på alla större orter i kommunen. KRAMBO har 2033 lägenheter, 169 större lokaler, 237 garage och dessutom 1500 bilplatser.

Inte bara bostäder
Förutom bostäder och lokaler har KRAMBO också förvaltningsuppdraget åt Kramfors kommun med 110 000 kvm lokaler. Det innebär att KRAMBO förvaltar samtliga skolor, vårdhem, sjukhem, badhus, daghem, fritidshem och även kommunen egna bostäder. 

Huvudkontoret finns på Bruksgatan 12 i Kramfors.

Tel: 0612-711306