Bollsta Skoterklubb

Bollsta skoterklubb startades 1997 men har sedan en tid legat i träda. Nu har en ny styrelse utsetts, inköp av en fs widetrack har gjorts för att kunna hålla lederna i skick. (Det tackar vi föregående styrelsen och våra medlemar för) Planerna på sikt är att få till en träff, skylta upp lederna, dra nya leder mm. Som alla vet så krävs det mantimmar/aktiva medlemar. Så bli medlem du också, medlems avgift inbetalas till bankgironr 369-7000 årsavgift 150:- och skriv Namn och adress som medelande. 
Mvh Styrelsen.