Hitta hit

Här nedan finner du köranvisningar samt karta.

Från E4 söderifrån
Ca 25 km norr om Härnösand tar du av från E4 före Höga Kusten bron (följ vägskylt mot kramfors) och kör Riksväg 90 i ca 20 km. Kör igenom Kramfors och följ vägen ytterligare 10 km.

Från E4 norrifrån
Ca 10 km söder om Ullånger tar du av från E4 (följ vägskylten mot Kramfors) och kör gamla E4 (numera väg 332) i ca 12 km. När du kört över Sandöbron kommer du efter 2 km till korsningen med Riksväg 90. Sväng höger mot Kramfors och följ Riksväg 90 i 10 km, kör igenom Kramfors och kör Riksväg 90 i ytterligare 10 km.

Från Riks 90 norrifrån
Passera Sollefteå och fortsätt på Riksväg 90 söderut i ca 30 km så kommer du till Bollstabruk.

Från Höga Kusten Airport
Följ vägskyltarna mot Nyland, kör igenom Nyland, passera Ytterlännes Gamla Kyrka och Ytterlännes Kyrka så är du snart i Bollstabruk. Det är 11 km från flygplatsen till Bollstabruk.