17
Aug

Trädgårdsföreningen Täppan blomstrar.

För drygt fyra år sedan bildade boende i Krambos hyreshusområde på Kejsarängen och Bruksvägen i Bollstabruk trädgårdsföreningen Täppan. Föreningen är helt fristående från den hyresgästförening, som finns i området. Krambo upplät mark och bidrog med jord till de 12 lotter, som finns tillgängliga för odling. Man har också hjälpt till med en välfylld redskapsbod, bord med bänkar och att vatten kan tas från ett av hyreshusen. Krambos VD, Per Eriksson, såg nyttan i att hyresgästerna kunde göra något gemensamt för att öka sammanhållning och trivsel. Agneta Nordin är föreningens ordförande och framhåller den stora betydelsen föreningen har för gemenskapen i bostadsområdet. Det är fritt att odla det man vill, men de flesta har blommor och grönsaker i sina odlingssängar. Till vintern planerar man för en kurs i fördjupad växtodling för medlemmarna. Man ordnar också fester av olika slag med jämna mellanrum, som också är ett bra sätt att träffas och umgås. Många Bollstabor som går vägen runt industriområdet brukar passera föreningens odlingar och kan njuta av grönsaks- och blomsterprakten så här års. Platsen är välskött och bidrar i stor utsträckning till att göra området attraktivt.  

 

     Kenneth Brolin med en bukett från egen skörd.

 

        En del av Täppans medlemmar samlad för dagens arbete med sina lotter.

 

     Blommor av olika slag utgör en fin färgprakt.

 

      En del satsar även på bärbuskar av olika slag.

 

      Text och foto: Lars Sjödin