22
Apr

Tillgänglighetsanpassning av busshållplatserna vid södra infarten till Bollstabruk.

Trafikverket bygger nu om busshållplatserna som ligger på båda sidor om RV 90 i södra infarten till Bollstabruk. Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser Västernorrland är ett projekt som projekteras tillsammans med Din tur och berörda kommuner. I dagarna har ett större antal björkar tagits bort på östra sidan RV 90. Där kommer nu vägen att fyllas ut med ett bärande material som ska ligga i 90 dagar, innan det slutliga arbetet påbörjas i början av augusti. Man kommer att se över anslutningarna till och från hållplatserna från närmsta korsning för att öka säkerheten för gående till och från busshållplatserna.  Man bygger plattformar för att underlätta av- och påstigning. Återplantering av björkar ska ske längs vägen. Under byggtiden kommer en tillfällig busshållplats att finnas vid Herrsjövägen och Kejsargatan. Man räknar med att allt ska vara klart under tidig höst och slutbesiktning sker den 25 oktober. Ett positivt projekt för alla bussresenärer.

 

Text och bild: Lars Sjödin.

Info från projektledare hos Svevia.